Art42 Busksnabbvinge vid Maglehem 21-23 juni

 

Busksnabbvingen är sällsynt i Skåne. Har inte sett den tidigare här men den har känd förekomst i  Maglehem.  Här finns beteshagar med slånbuskage och trädridåer.  Efter lite letande fann jag ett större antal i några gamla slånbuskage. Besökte lokalen under tre dagar för att fota så mycket som möjligt. Ibland kom fjärilarna ner på

låg höjd, framförallt för att besöka

blommande björnbär.

pruniMaglehem20110622hweb pruniMaglehem20110623oweb
pruniMaglehem20110621web pruniMaglehem20110622cweb pruniMaglehem20110622web
pruniMaglehem20110623lweb pruniMaglehem20110622pweb pruniMaglehem20110623iweb
pruniMaglehem20110622rweb pruniMaglehem20110623cweb pruniMaglehem20110622lweb