Art43 Dårgräsfjäril i Östergötland

Dårgräsfjärilen har lokala förekomster i Östergötland söder om Linköping

bland annat i Björka Säbytrakten som jag besökte. Här är fjärilen lokalt

allmän i halvskuggig biotop med ek och hassel.  Dårgräsfjärilen är skygg

och svårfotad och det varma vädret bidrog ytterligare till att det var svårt

att komma nära fjärilarna. Vid minsta störning, när ett löv prasslade eller

av bara slutarljudet från kameran, så lättade ofta fjärilarna omedelbart

och flög upp till omgivande ekar. Mycket tålamod krävs för att få

bilder. På Gotland där arten finns i större antal och i en något annan miljö

har jag erfarenhet av att det är enklare att fota arten. Se bilder under

under kategorin gräsfjärilar.

 

achineBjrkaSby20110630bweb achineBjrkaSby20110630gweb
achineBjrkaSby20110702dweb achineBjrkaSby20110630iweb
achineBjrkaSby20110630lklonweb achineBjrkaSby20110702iweb achineBjrkaSby20110630jweb