Art45 Skutskär
alveusSkutskr20110627eweb

Söder om Skutskär omkring landskapsgränsen mellan

Uppland och Gästrikland finns fjärilsrika marker där

bland annat Turkos Blåvinge och Kattunvisslare flyger.

Besökte området 27 och 29 juni för att fota. 

Såg enstaka Kattunvisslare och många hannar av

Turkos blåvinge men inga honor som kläcks

senare än hannarna.

alveusSkutskr20110627fweb
niciasSkutskr20110627jweb niciasSkutskr20110627nweb alveusSkutskr20110627jweb
niciasSkutskr20110627qweb niciasSkutskr20110627uweb niciasSkutskr20110627oweb
niciasSkutskr20110629aweb niciasSkutskr20110627vweb niciasSkutskr20110629eweb
niciasSkutskr20110629gweb niciasSkutskr20110629kweb niciasSkutskr20110629jweb
niciasSkutskr20110629nweb niciasSkutskr20110629sweb niciasSkutskr20110629qweb