Art47 Drakamöllan och Björka flygfält

Björka flygfält är ett område nära Sjöbo i Skåne som numera är tillgängligt för allmänheten.

Här finns i anslutning till vägar och tidigare landnignsbana blomrika marker med mycket fjärilar.

Violer finns i mängder vilket gynnar förekomsten av pärlemorfjärilar. Hedpärlemorfjäril är

mycket allmän omkring midsommaren. Även rikligt med Ängspärlemorfjäril. Senare på sommaren

dominerar Skogspärlemorfjäril av de stora pärlemorfjärilarna. Guldvingar och Svartfläckig blåvinge

 trivs också här.

 

adippeBjrka20110705bweb
adippeBjrka20110705eweb adippeBjrka20110705cweb adippeBjrka20110705fweb
adippeBjrka20110705uweb adippeBjrka20110705qweb adippeBjrka20110705jweb
adippeBjrka20110716fweb adippeBjrka20110712eweb adippeBjrka20110705rweb
adippeBjrka20110716lweb adippeBjrka20110716nweb adippeBjrka20110705xweb

Drakamöllan är ett annat område i sydöstra Skåne där det finns gott om fjärilar.

Framförallt hittar man mycket blåvingar. Den Svartfläckiga blåvingen finns här i ett större område

och lätt att upptäcka men betydligt svårare att fota. Arten är en stark och energisk flygare

som är på vingarna även i mulet väder om temperaturen är knappt 20 grader. Speciellt

svårt är det att fota vingarnas ovansida som fjärilen sällan exponerar.

 

arionBjrka200712bweb
arionBjrka20110716eweb arionBjrka20110716aweb arionDdrakamllan20110707oweb
arionDrakamllan20110706iweb arionDdrakamllan20110707eweb arionDrakamlla20110704web
arionDrakamllan20110711web arionDrakamllan20110718web arionDrakamllan20110706mweb
argusDrakamllan20110619hweb

Ljungblåvingen liksom Hedblåvingen

är också vanliga i Drakamöllans naturreservat.

argusDrakamllan20110619qweb

När jag gick på vägen till Drakamöllan

 satt där lite överraskande två Sälgskimmer-

fjärilar och sög på hundlort och vägsalt.

 Då är de inte svårfotade!

 

irisDrakamllan20110707vweb irisDrakamllan20110707fweb
irisDrakamllan20110707jweb irisDrakamllan20110707sweb irisDrakamllan20110707web