Art49 Getå 30 maj

Sluttningarna ner mot järnvägen är en pålitlig lokal för Fetörtsblåvinge. Jag har besökt området flera gånger. Det är inte mycket som har förändrats sedan 80-talet. Arten är en raritet som flyger här omkring månadsskiftet maj-juni. Under en dag ser man inte så många exemplar. Klöverblåvingen finns också här och den är vanligare. 

 

 

 

orionget20120530jweb orionget20120530lweb
alexisget080528pweb orionget080528aeweb orionget080528rweb