Art50 Jukkasjärvi 26juni till 3 juli och Pulsujärvi 1 juli

Nära Jukkasjärvi finns en mosse som jag

besökt många gånger vid mina exkursioner till

fjällen. I slutet av juni är det inte svårt att

finna Friggas pärlemorfjäril på mossen.

friggajukkasjrvi20120626web friggajukkasjrvi20120626cweb
friggajukkasjrvi20120626gweb friggajukkasjrvi20120627aweb friggajukkasjrvi20120627web
centaureaejukkasjrvi20120626dweb

Tidigare år har jag inte sett Myrvisslaren här

men i år var den vanlig.

centaureaejukkasjrvi20120626fweb
centaureaejukkasjrvi20120626iweb centaureaejukkasjrvi20120626web centaureaejukkasjrvi20120703bweb

På mossen trivs även Tallgräsfjäril och

Gulringad gräsfjäril. Tallgräsfjärilen är vanlig

medan den senare är fåtalig.  

 

 

emblajukkasjrvi20120626aweb emblajukkasjrvi20120627aweb
emblajukkasjrvi20120627dweb emblajukkasjrvi20120627eweb emblajukkasjrvi20120628web
juttajukkasjrvi20120627cweb juttajukkasjrvi20120627web juttajukkasjrvi20120626web

Tundragräsfjärilen är ytterligare en gräsfjäril som flyger i Norrland med ett begränsat 

utbredningsområde i Sveriges nordvästligaste hörn.  Är Sveriges mest svårfunna gräsfjäril

och finns ovanför trädgränsen på karga sandiga eller grusiga områden. Vid Pulsujärvi som

 är beläget i höjd med Karesuando och norr om Kiruna  har man nyligen hittat arten i

ett område med sanddyner och en lång grusås. Här fann jag ett nykläckt exemplar som jag 

fotade 1 juli.

 

pulsujrvi20120701web

borepulsujrvi20120701gweb borepulsujrvi20120701oweb borepulsujrvi20120701jweb