Art51 Abisko

Vid varje exkursion till Abiskoområdet har

jag letat efter Lappnätfjäril och funnit den på 

båda sidor om Torneträsk men inte i större

antal. I år besökte jag en fjällhed nära Abisko

Östra där den flög allmänt omkring månads-

skiftet .Vädret var växlande och kyligt vilket 

underlättade fotandet. 

idunaabisko20120702eweb idunaabisko20120702gweb
idunaabisko20120702iweb idunaabisko20120704a2web idunaabisko20120704a5web
idunaabisko20120704a6web idunaabisko20120704fweb idunaabisko20120704iweb
idunaabisko20120704jweb idunaabisko20120704lweb idunaabisko20120704nweb
idunaabisko20120704vweb idunaabisko20120704yweb idunaakisko20120630a4web
idunaakisko20120630b3web idunaakisko20120630c6web idunaakisko20120630c9web
idunaakisko20120630c9web idunaakisko20120630d2web idunaakisko20120630d6web
idunaakisko20120630e3web idunaakisko20120630e6web idunaakisko20120630f8web
idunaakisko20120630g9web idunaakisko20120630h4web idunaakisko20120630h8web
idunaakisko20120630i2web idunaakisko20120630i3web idunaakisko20120630i5web
idunaakisko20120630iweb idunaakisko20120630uweb

Också Frejas pärlemorfjäril, Disas gräsfjäril

och Fjällhöfjäril flög på heden.

werdandiabisko20120704aweb disaabisko20120704aweb disaabisko20120704web

frejaabisko20120629aweb frejaabisko20120629web