Art52 Alkonblåvinge och Kronärtsblåviinge

Alkonblåvingen är ensam bland dagfjärilarna att ha en västlig utbredning i Sverige, vilket beror på att arten har klockgentianan som värdväxt. I Halland finns den vid kusten, på enstaka lokaler talrikt. Hannen är blekare blå jämfört med fleralet övriga blåvingar.

 

alconugglarp20120707aweb alconugglarp20120707bweb
alconugglarp20120707fweb alconugglarp20120707gweb alconugglarp20120707hweb
alconugglarp20120707web alconugglarp20120709cweb alconugglarp20120709eweb

Honan börjar flyga lite senare än hannen.

Påminner med sina svarta fläckar om

Svartfläckig blåvinge

alconUgglarp20120714mweb alconUgglarp20120714oweb
alconUgglarp20120714uweb alconUgglarp20120714web alconUgglarp20120714zweb
Kronärtsblåvingen har en ännu mer begränsad utbredning i Sverige. Är en värmerkrävande art och förekommer i nordöstra Småland och närliggande område i Östergötland. Den här arten lägger ägg på sötvedel. Arten var sen på vingarna i år och jag såg bara enstaka hannar. Honorna kläcks lite senare. argyrognomonDalhem20120711dweb argyrognomonDalhem20120711eweb
argyrognomonDalhem20120711gweb argyrognomonDalhem20120711nweb argyrognomonDalhem20120711stack5859rawweb
argyrognomonverum20120711aweb argyrognomonDalhem20120711xweb argyrognomonDalhem20120711stacknweb