Art53 Rödgul höfjäril och andra vanliga sensommararter
I år har få Rödgula höfjärilar rapporteras. Omkring 20 augusti upptäcktes en population i Fulltofta naturreservat nära Hörby i Skåne. Jag besökte området, ett fält med klöver och luzern, 29 augusti och då flög fortfarande några exemplar, mest hannar. Fjärilen är svårfotad, speciellt hannarna som oupphörligen energiskt flyger omkring och letar efter honor.  croceusFulltofta20120829aweb croceusFulltofta20120829web
croceusFulltofta20120829cweb croceusFulltofta20120829gweb croceusFulltofta20120829deweb
comma20120811Steninge_2web Jag bor numera i Halland  nära kusten i  Steninge Kyrkby.  Silversmygare, Storfläckig pärlemorfjäril, Sandgräsfjäril och speciellt Svingelgräsfjäril är karaktärsarter som man ofta ser här på sensommaren, förutom andra mer spridda vanliga arter. Eldsnabbvingen finns här men jag ser den inte varje år. Alkonblåvingen flyger  lite längre norrut. På hösten händer det ibland att Rödgul höfjäril noteras, sydsträckande. maeraSteninge20120811bweb
phlaeasSteninge20120812web phlaeasSteninge20120811web lathonia20120827web
maeraSteninge20120811web semeleSteninge20120827web rhamniSteninge20120812web