Art56 Småland Öland

For till östra Småland och Öland på en snabbvisit. I Småland letade jag efter Svartfläckig glanssmygare men fann inte den. Fick bra bilder på vitvingar istället, ängsvitvingar tror jag men det är svårt att arta vitvingar. En hona la ägg på gulvial.

 

realiBckebo20130610hweb realiBckebo20130610gweb
realiBckebo20130610jweb realiBckebo20130610kweb realiBckebo20130610web
Kvickgräsfjärilen flög också utmed en skogsväg. aegeriaBckebo20130610cweb aegeriaBckebo20130610bweb
På Öland letade jag företrädesvis efter Väddnätfjäril. Arten finns speciellt i mittlandsskogen på lämpliga biotoper. Hittade den inte på mossen vid Hildeborg men däremot i kanten av Karums Alvar. Verkar vara fåtalig i år. auriniaKarumsAlvar200130610eweb auriniaKarumsAlvar200130610cweb
auriniaKarumsAlvar200130610web På Öland är Ängsnätfjärilen vanlig. cinxiaTvelsrum20130610cweb
cinxiaTvelsrum20130610aweb cinxiaTvelsrum20130610kweb cinxiaTvelsrum20130610hweb