Art57 Gårdshult Halland

Gårdshult är ett naturreservat i södra halland beläget där Småländska höglandet övergår i det Halländska kuperade skogslandskapet. Här finns ett småskaligt brukat område med små åkrar, naturbeteshagar och slåtteräng. I reservatet ingår också en torvmosse där man finner några dagfjärilsarter typiska för mossar i södra Sverige. Jag besökte mossen 23 juni. Myrpärlemorfjärilen hade inte börjat flyga till skillnad från Starrgräsfjärilen. Starrgräsfjärilen har flera raser i Sverige. Den sydliga har fler och tydligare ögonfläckar som de här fotade exemplaren.                                            

   tulliaGrdshult20130623gweb       tulliaGrdshult20130623dweb  
tulliaGrdshult20130623nweb tulliaGrdshult201306230aweb tulliaGrdshult20130623aweb