Art61 Kattunvisslare på Gotland 7-9 augusti
Var över till Gotland några dagar. Ville utöka mitt bildarkiv av Kattunvisslare, som inte är ovanlig på Gotland. Letade efter arten på Tofta skjutfält, Syssneudd och på alvarmark på Sudret nära Muskmyr. Framförallt fann jag ett större antal på den senare lokalen. Även om det var sent på säsongen så hittade jag flera nykläckta exemplar.  I samma biotop trivs Ängssmygare och Sandgräsfjäril. alveus20130807Blhllweb alveus20130807Blhll1web
alveus20130809Sundre7web alveus20130809Sundre5web alveus20130809Sundre10web
alveus20130809Sundre12web alveus20130908Sundre2web alveus20130908Sundre3web
När jag var på Gotland i juli 2004 fotade jag Kattunvisslaren vid kusten söder om När. Det var alldeles i början av artens flygperiod 6 juli. alveusKapelludden040706bweb alveusKapelludden040708aweb
comma20130808Syssneuddweb comma20130807Blhllweb comma20130808Syssneudd1web
Angssmygaren är mer spridd och vanligare i Sverige än Kattunvisslaren. Också en torrmarksart. Detsamma gäller Sandgräsfjärilen som är mycket allmän på Gotland.
comma20130808Syssneudd2web comma20130810Syssneuddweb
semele20130809Sundreweb semeleSyssneudd20130808web