Art62 Grönfläckig vitfjäril på Gotland 2013
Den Grönfläckiga vitfjärilen har varit bofast på Gotland sedan 60-talet. I andra landskap, Öland SKåne och Halland, har den haft tillfälliga populationer. Enstaka exemplar ses  nästan varje år som migrerat hit. På Gotland etablerade sig arten först på Mästermyr som förr hade stora så kallade blekefält med mycket gulreseda som är en av artens värdväxter. Jag fotade arten sista gången vid Mästermyr 2004 men nu tycks den biotopen helt har vuxit igen och är täckt av buskar och träd. På senare år har  fjärilen etablerat sig i Stånga grusgrop. I ett område av halvökenkaraktär flyger den rikligt tillsammans med andra vitfjärilar. Jag besökte lokalen 8, 9 och 10:e augusti för att studera och fota arten. daplidice20130810Stngagrusgrop3web daplidice20130810Stngagrusgrop1web
daplidice20130810Stngagrusgrop7web daplidice20130810Stngagrusgropbl8485web daplidice20130810Stngagrusgrop10web
daplidice20130808Stnga1web daplidice20130808Stnga3web daplidice20130808Stnga6web
daplidice20130808Stnga8web daplidice20130808Stnga10web daplidice20130808Stnga12web
daplidice20130808Stnga24web daplidice20130808Stnga15web daplidice20130808Stnga16web
daplidice20130808Stnga20web daplidice20130808Stnga33web daplidice20130808Stnga35web
daplidice20130808Stnga40web daplidice20130808Stnga37web daplidice20130808Stngabl3233web
dadlidice20130809Stngagrusgrop11web dadlidice20130809Stngagrusgrop12web dadlidice20130809Stngagrusgrop20web
dadlidice20130809Stngagrusgrop21web dadlidice20130809Stngagrusgrop23web dadlidice20130809Stngagrusgrop25web
dadlidice20130809Stngagrusgrop28web dadlidice20130809Stngagrusgropbl1114web dadlidice20130809Stngagrusgropbl2527web
dadlidice20130809Stngagrusgropl1web dadlidice20130809Stngagrusgropl3web dadlidice20130809Stngagrusgropl5web
dadlidice20130809Stngagrusgropl9web Stngagrusgropweb Stngagrusgrop20130809web