Art63 Maj 2014

 En av årets tidigaste kläckta dagfjärilar är som

de intresserade väl känner till Grönsnabbvingen.

Förmodligen Sveriges vanligaste dagfjäril men ändå 

inte bekant för flertalet eftersom den är liten och

oansenlig förutom på nära håll.

rubi20140512halmstadweb  
 pamphilus20140524köinge4web

 En annan mycket allmän dagfjäril som börjar flyga

tidigt och sen fortsätter i flera generationer hela

säsongen är Kamgräsfjärilan. Alltid nervös och svår

att komma nära om man vill fota den. Har man turen och finner ett kopulerande par så är det enklare.

pamphilus20140524köinge2web 
 plebejus20140524köinge4web  plebejus20140524köingeweb

 Vår vanligaste blåvinge Puktörneblåvingen flyger i

en första generation med början i slutet av maj.

 I samma före detta grustag där växtligheten nu tar fart flyger Skogsvisslaren. Den har samma värdväxt för larverna som Puktörneblåvingen, nämligen Käringtand som är en växt som tidigt etablerar sig i igenväxande grustag. Fjärilen är svår att följa i flykten som är snabb och svirrande.

 

 tages20140524köinge10web  tages20140524köinge14web
 tages20140524köinge17web  tages20140524köinge12web