Art64 Östra SMåland

Norr om Nybro i östra Småland finns

spännande områden där dagfjärilar trivs.

Ett naturreservat är beläget vid Stensjön.

Här finns en mosaik av biotoper där fjärilar trivs.

Utmed  grusvägarna är det inte svårt

att se Berggräsfjärilen. Den trivs där det

är torrt och stenigt.

 petropolitana20140526alsterbro1web petropolitana20140526alsterbro3web 
                      petropolitana20140526alsterbro4web

                      Många vitvingar passerar med

                      fladdrande flykt. Det här paret

                      ser ut som Ängsvitvingar.

 

 reali20140526alsterbro2web
 Smultronvisslaren trivs också utmed vägen.  malvae20140526alsterbro1web  malvae20140526alsterbroweb
   silvicola20140526alsterbro4web  silvicola20140526alsterbro5web
 silvicola20140526alsterbro2web  Den Svartfläckiga glanssmygaren är lite mer kräsen i sitt biotopval men inte ovanlig i området.  silvicola20140526alsterbro6web