Art65 Bråviken Fetörtsfjäril 27 maj 2014

Fetörtsblåvingen tillhör en av Sveriges mest sällsynta dagfjärilar.  Den är känd från ett smalt bälte i mellersta Sverige, från Stockholms skärgård till Bohuslän. Vid Bråviken finns den i sydvända branter.  Jag har besökt området vid många tillfällen och i år fann jag två nykläckta hannar. En av hannarna exponerade sig väl för fotografering under några minuter vid övergången från kyligt väder till varmare med uppsprickande moln.

 orion20140527fridhem2web  orion20140527fridhem3web
 orion20140527fridhem8web  orion20140527fridhem10web  orion20140527fridhem11web
 orion20140527fridhem24web  orion20140527fridhem19web  orion20140527fridhem14web