Art67 Dårgräsfjäril på Gotland

För 10 år sedan besökte jag en lokal nära Buttlle på Gotland. I år var jag tillbaka. I det här området flyger det rikligt med Dårgräsfjärilar omkring månadsskiftet juni-juli. Gles barrskog med frodig undervegetation inklusive ormbunkar karakteriserar området. Vädret var lämpligt för fotografering av Dårgräsfjärilen som är mycket allmän här. Lågtryck med ostadigt, delvis molnigt väder, och kyla underlättade fotandet då det dämpande fjärilarnas aktivitet.

 

achine20140630buttle3web  achine20140630buttle8web 
 achine20140630buttle15web  achine20140630buttle20web  achine20140630buttle17web
 achine20140630buttle23web  achine20140702Buttle6web  achine20140702Buttle10web1
 achine20140702Buttle12web  achine20140702Buttle19web  achine20140702Buttle23web
 achine20140702Buttle27web  achine20140702Buttle30web  achine20140630buttle18web1