Art69 Videfuks vid Stenshuvud Nationalpark 6 april 2015

 

Förr om åren när jag bodde i Skåne besökte jag ofta Stenshuvud Nationalpark i slutet av mars och början av april för att leta efter Körsbärsfuksar. I år gjorde jag ett kort besök vid en lokal som är vindskyddad och med mycket blommande sälg. Jag fann omgående några fuksar men till min förvåning visade det sig att det var Videfuksar och inte Körsbärsfuks den här gången!

xanthomelasstenshuvud20150406bweb
 xanthomelasstenshuvud20150406dweb
xanthomelasstenshuvud20150406eweb   xanthomelasstenshuvud20150406web