Art71 Vallda Sandö

    Vallda Sandö har jag skrivit om tidigare. Ett naturreservat i norra Hallands kusttrakt vid Särö. Om jag vill se Makaonfjäril så är det här en bra lokal. Ofta hittar man flera exemplar under några timmars spanande speciellt där det växer rikligt med larvens värdväxt, Strandkvanne.

 

  machaonSärö20150609aweb   machaonSärö20150609dweb
 machaonSärö20150609fweb    machaonSärö20150609hweb    machaonSärö20150609web
 machaonValldaSandö20150613dweb    machaonValldaSandö20150613eweb    machaonValldaSandö20150613web