Art74 Sommaren 2015
Sommaren 2015 blev inte någon lyckad fjärilssommar. Det kalla och blöta vädret vädret på framförallt västkusten spolierade flera fjärilsexkursioner. Fjärilarna kläcktes sent och i färre antal än förväntat, i juni och juli. Mot slutet av sommaren blev det bättre.   euphrosyneRoshulthalland20150625frweb  euphrosyneRoshulthalland20150625jweb
 euphrosyneRoshulthalland20150625pweb  Roshult är en by i Halland nära Smålandsgränsen i skogs och myrlandskapet öster om Halmstad. Utmed vägkanterna i mossens närhet flyger bl.a. Prydlig pärlemorfjäril. De kom igång sent i år.  euphrosyneRoshulthalland20150625oweb
 I dynlandskapet i Laholmsbukten finns flera arter av pärlemorfjärilar. När jag var där 27 juni såg jag inga Hedpärlemorfjärilar eller Ängspärlemorfjärilar men den Brunfläckiga pärlemorfjärilen var kläckt.  seleneTönnersaHall20150627bweb  seleneTönnersaHall20150627cweb
 seleneTönnersaHall20150627eweb  seleneTönnersaHall20150627hweb  seleneTönnersaHall20150627jweb
 Storfläckig pärlemorfjäril, som flyger i flera generationer är vanlig utmed Hallandskusten omkring Halmstad.  lathoniaStensjö20150809bweb  lathoniaStensjö20150809cweb
 lathoniaStensjö20150809hweb  lathoniaStensjö20150809eweb  lathoniaStensjö20150809nweb
lathoniaStensjö20150809jweb lathoniaStensjö20150809rweb lathoniaStensjö20150809sweb