Art76 Violett Guldvinge Östersund

 

Violett Guldvinge är en sällsynt art vars utbredningsomdåde minskat till följd av förändrad markanvändning. Omkring Östersund finns arten i före detta områden där man tidigare bedrivit slåtter. Här har fjärilen anpassat sig till att överleva i kraftledningsgator där man regelbundet rensar bort sly. För 11 år sedan hittade jag en population i utkanten av Östersund under en kraftledning. Lokalen har blivit betydligt skuggigare under åren med mindre förekomst av värdväxten Ormrot vilket nog är förklaringen till att jag inte fann arten där i år. För 6 år sedan flög den forfarande i området.  I år hittade jag den istället i kraftledningsgatan nära Lillsjön där den är rapporterad av åtskilliga observatörer.

 

 

 helle20050615Östersund1web  helle20050615Östersund3web
 helle20050615Östersund2web helle20050615Östersund4web  helleÖstersund20100615web 

När jag besökte lokalen 2010 fick jag

syn på det här nykläckta exemplaret av en violett-

skimrande hanne. 

helle20100615Östersund1web  helle20100615Östersundweb 

 Efter två dagars regnigt och kallt väder

blev det solsken och varmare väder. Såg

omkring 10 exemplar utmed en kortare sträcka

med riklig förekomst av Ormrot i kraftledningsgatan

nära Lillsjön. Hannarna var mer eller mindre slitna

men det fanns fräschare honor.

helle20160612Östersund3web  helle20160612Östersund4web 
helle20160612Östersund6web  helle20160612Östersund9web   helle20160612Östersund10web
helle20160612Östersund12web  helle20160612Östersund20web   helle20160612Östersund24web
helle20160612Östersund25web  helle20160612Östersund27web  helle20160612Östersund30web 

De nykläckat fjärilarna är violettskimrande

men det försvinner när vingarna blir slitna. 

helle20160612Östersund35web helle20160612Östersund33web