Art78 Almsnabbvinge på Öland 2016

För omkring 10 år sedan fotade jag Almsnabbvinge i Skåne. Då fanns det fortfarande kvar friska almar i Baskemölla. I takt med att almarna dör ut till följd av almsjukan så har det blivite svårare att få syn på Almsnabbvingar. Gäller även på Öland, men i trakten omkring Vickleby finns det fortfarande friska almar. Vid landborgsbranten fann jag några almar där det fanns rikligt med almsnabbvingar dessutom på lägre höjd så att de kunde fotas. Annars hittar man den mer ofta på lägre nivå när fjärilen besöker blommor, speciellt åkertistel.

 

 

w-album20160705Resmo5web  w-album20160705Resmo7web 
 W-album20160705resmo9web  W-album20160705resmo10web  W-album20160705resmo13web
 w-album20160705Resmo18web  w-album20160705Resmo22web  w-album20160705Resmo23web
 w-album20160705Resmo25web  w-album20160705Resmo28web  w-album20160705Resmo31web
 w-album20160705Resmo34web  w-album20160705Resmo33web  w-album20160705Resmo35web
 w-album20160707Resmo3web  w-album20160707Resmo7web  w-album20160707Resmo11web
 w-album20160707Resmo19web  w-album20160707Resmo20web  w-album20160707Resmo24web