Art11 Sorgmantel vid Hagestad 090417

 

 

_antiopahagestad094017hem

Hagestad naturreservat besöker jag ofta på våren för att leta efter sorgmanteln.  Fann i början av mars 

ett tiotal exemplar som flög inom ett begränsat område där man avverkat björkar vilket medförde att

det fanns rikligt med savande stubbar.